Загальні поради до початку навчального року

Загальні поради до початку навчального року

Традиційно на лінійках з нагоди першого вересня з вуст вчителів та батьків лунають корисні, але урочисті настанови старшокласникам та молодшим школярам. Свято закінчується, починається навчальний рік - нові зошити для 3 класу.

Щоб полегшити дітям життя ми підготували кілька пам'яток, що стосуються навчання в школі і вдома:

  1. Оцінки — суб'єктивний вимірювач рівня знань. Їм не можна віддавати першість у навчанні, адже головними повинні стати не вони, а завдання, які потрібно ставити перед собою. Внутрішня планка — те, на що слід орієнтуватися.
  2. Вести себе потрібно добре. Відмінна поведінка під час уроків значно спрощує життя після їх закінчення. Уважно слухаючи педагога, вийде запобігти проблемам, пов'язані з незасвоєним матеріалом.
  3. Задавати питання, коли щось незрозуміло-обов'язково. Не можна допускати прогалини в знаннях: запитуйте вчителів, батьків, однокласників, які можуть знати відповіді на питання, що стосуються навчання.
  4. Право на особисту думку невід'ємне. Не можна постійно робити так, як вважають оточуючі, йдучи у них на поводу. Людина, що має свою думку і вміє його відстоювати, заслуговує поваги. Наприклад, працівники їдальні або вчителі наполягають з'їдати все, що лежить в тарілці. Якщо з якихось причин зробити це не виходить, можна сміливо відмовитися.
  5. Важливо бути відкритим для дружби і спілкування. Комунікабельна людина ніколи не залишиться один: в будь-якому колективі знайдеться той, з ким можна поговорити на цікаві теми.
  6. Потрібно ділитися з батьками радощами і проблемами. Тато або мама підкаже як вибратися з ситуації, що склалася з найменшими втратами або зовсім без них.
  7. Не можна допускати приниження, навіть якщо це робить учитель. Визнавати свою провину потрібно, але про почуття власної гідності забувати не можна. Про інцидент повинні знати батьки — вони підкажуть, як вчинити. Важливо пам'ятати: домагаючись поваги для себе потрібно відповідно ставитися до інших людей.
  8. Школа — не нудне місце. Одночасно з навчанням в ній спілкуються з однолітками, знаходять нових друзів, пустують на перервах, готуються до свят і так далі. У школі буває цікаво і весело.

Начальное образование в Царской России

ИЗ ОБЛАСТИ  НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ https://www.kabinetpro.ru/obrazovanie/uchi-ru.html

В последние годы число воскресных школ мало-помалу увеличивается. Из разных углов от времени до времени доходят сведения об открытии то мужской, то женской воскресной школы. В прошлом учебному году (1890—1891) воскресные школы были устроены более чем в десяти городах.
В начале прошлого учебного года по инициативе местной интеллигенции была устроена воскресная школа в Кронштадте. Председатель Андреевского попечительства отец Иоанн Сергиев Кронштадтский тотчас же дал благословение на устройство воскресной школы в здании дома трудолюбия, где помещается ежедневная начальная школа. Звание заведующего школой принял на себя член совета поручик артиллерии В. В. Ивашинцев и совместно с другими членами совета стал энергично хлопотать в приобретении материальных средств для школы. В феврале 1890 года был устроен в Кронштадте в пользу фонда воскресной школы литературно-музыкальный вечер, в котором безвозмездно приняли участие г-жи Стре-петова, Гамовецкая и другие артисты. В пользу школы поступили пожертвования от известных          писателей —
Н. К. Михайловского, В. П. Острогорского, А. К. Шеллера (Михайлова) и др., от издателя «Русской школы» Я. Г. Гу-ревича, издателя «Недели» П. Гайдебурова и др. лиц. Местное офицерство пожертвовало в пользу фонда воскресной школы весь сбор с любительского спектакля, несколько купцов тоже внесли свою лепту.
К концу учебного года школа насчитывала около 80 учащихся. До декабря школу посещал большею частью народ молодой (от 14 до 21 лет), с января начали ходить и взрослые (от 28 до 40 лет). Почти все ученики — рабочие местных заводов.
21 января 1890 года открыта воскресная школа в Пензе. Эта Школа устроена тоже на частные пожертвования и сбор со спектакля. 3 марта того же года в школе было 187 учениц, в том числе малолетних (от 7 до 11 лет) 111 чел,, взрослых (от 14 до 30 лет) 76 чел. Большинство учащихся мещанского звания (103) и крестьянского (43).
Кроме того, воскресные школы открыты в Севастополе, Нижнем Новгороде, Ека-теринославе, Владикавказе, Брянске, Елизаветграде, Казани, Острогожске, Сарапуле, Самаре. Повсюду обращает на себя внимание успех, которым пользуются школы...
Рядом с известиями об устройстве начальных воскресных школ изредка доходят известия об устройстве воскресных школ ремесленных, технических. Например, обращает на себя внимание рисовальная воскресная школа, открытая в Томске.
В конце прошлого года в Москве среди кружка интеллигентных лиц возникла мысль об устройстве ((Обще-
ства попечения о воскресных школах», которое имело бы целью «содействовать материальными средствами улучшению положения воскресных школ и открытию их, правильному ходу педагогической деятельности школ и открытию вечерних классов. Воскресные школы у нас только начинают появляться. Тогда как на всю Россию в настоящее время приходится всего 50— 60 воскресных школ, в Финляндии в 1888 году в одной епархии Борго насчитывалось их до 2726 с 53836 учащи-
мися'

Н. РУБАКИН
Воспитание    и     обучение», ежемесячный педагогический листок, приложение к журналу
«Родник»

Преимущества курсов английского языка

Лето в самом разгаре, студенты по всему миру будут готовиться к началу учебы университетах в сентябре. Многие из них будут начинать проходить курсы английского языка до начала их полной академической программы.

Легко принять оптимистичный взгляд и предположить, что вы получите языковые навыки, необходимые, пока вы учитесь. Тем не менее, это не всегда так просто, как кажется, и последнее, что любой студент хочет обнаружить - то, что их языковые навыки подводят их.

Курсы подготовки к английскому языку разработаны, чтобы помочь студентам достичь уровня английского языка, который позволит им получить максимальную отдачу от своего времени и преуспеть в процессе обучения. Неудивительно, что они становятся все более популярными

Вот несколько веских причин для курсов английского языка.

1. Он часто необходим в работе

2. Он может расширить ваш объем знаний и кругозор

 3. Это может быть отличным способом, чтобы поселиться в Англии или США

4. Это улучшит вашу уверенность

Это открывает двери в такие области, как Журналистика, Психология и Биологические науки. Последипломные курсы также требуют более высокого уровня языковых навыков, поэтому, если вы стремитесь учиться в магистратуре, инвестиции в программу английского языка поставит вас в лучшее положение для вашего будущего.

Обучение на курсах подготовки к английскому языку -это отличный способ освоиться перед началом более сложной академической программы. 

 

 

Причины для изучения немецкого языка

Причины для изучения немецкого языка

Давайте посмотрим правде в глаза: из доступных языков в мире немецкий не является очевидным выбором. Должна быть причина, по которой так много людей решают посещать курсы немецкий язык.

 Размышляя над изучением нового языка, вы можете спросить себя, действительно ли Тевтонский язык стоит времени и усилий. Ведь в мировом масштабе немецкий язык используется сравнительно небольшим количеством людей.

 Тем не менее, есть веские причины, почему этот язык является хорошей инвестицией. Не только с лингвистической точки зрения, но и с точки зрения экономических возможностей, сетевого потенциала и культурной выгоды. Немецкий-достойный выбор.

1. Немецкий язык легко приобрести

Начнем с развенчания мифа о том, что немецкий язык особенно жесток. Несмотря на все шутки, которые делаются о том, что это невозможный язык, если вы являетесь носителем английского языка.

 Это потому, что немецкий и английский имеют один и тот же германский корень. Следовательно, есть много тысяч слов, которые тесно связаны друг с другом, известные как “родственные"."Например, английский чин Кинн на немецком языке. Вода становится Вассером, а отец-Ватером. Не так сложно ведь, да?

 Кроме того, в отличие от китайского, Японский, корейский, русский, арабский или нет новый алфавит учить, только несколько букв добавить. Если вы уже знаете латинский алфавит (а если нет, то я невероятно удивлен, что вы следовали этой статье до сих пор), то единственными вновь прибывшими будут умлауты ä, ö и ü, а также ß, которые являются просто причудливыми немецкими s.

2. Немецкий язык-язык изобретателей и Новаторов

Говорят, что Германия-страна поэтов и мыслителей – Das Land der Dichter und Denker. Вторую часть однозначно нельзя отрицать. Значительная часть самых впечатляющих мировых достижений впервые была задумана на немецком языке.

 Более ста Нобелевских премий получили блестящие немцы за достижения в физике, медицине, химии, литературе и других областях. Это даже не считая призов от двух основных немецкоязычных странах Австрии и Швейцарии. Кроме того, многие из получателей из других стран прошли обучение в немецких университетах.

 Поэтому, если вы хотите добавить Нобелевскую премию к своему резюме, изучение немецкого языка может быть неплохим началом. 

 3. Немецкий язык является важным языком в Академии

С таким большим количеством отмеченных наградами ученых из своей родной страны, возможно, не удивительно, что немецкий язык очень важен в академическом сообществе. Фактически, он занимает второе место как наиболее часто используемый научный язык.

4. Немецкий язык-ворота в высшее образование мирового уровня

Одной из причин столь высокого положения немецкого языка в научном сообществе является тот факт, что университеты Германии имеют отличную международную репутацию. В 2011 году страна была четвертым по популярности направлением для студентов из-за рубежа: более четверти миллиона иностранцев обучались в немецких школах.

 Более того, немецкая система высшего образования может похвастаться рядом университетов с очень низкой или несуществующей платой за обучение. Неудивительно, что ученые и исследователи стекаются туда! Изучение немецкого языка, чтобы сэкономить на студенческих долгах, звучит как довольно хороший возврат инвестиций.

 5. Германия-экономический центр

Немецкий язык-это не только интересный вариант для ученых, но и для тех, кто в деловом мире должен подумать о том, чтобы освежить свой Немецкий язык. Германия является крупнейшей экономикой в рамках Европейского Союза и четвертым по величине в мире. Он является домом для многочисленных международных корпораций и находится на передовой новых технологий.

 

Где лучше заказать дипломную

Написать дипломную работу самостоятельно очень сложно, особенно если речь идет об очень специфической тематике – диплом специалиста-социолога. В общем, учитывая сложную тему и еще более сложную подготовку к ней, я начал задумываться о том, чтобы заказать дипломную работу. Но как и где это сделать? Тем более, что тема, повторяюсь снова, достаточно специфичная. Для того, чтобы решить задачу с работой, было решено обратиться к помощи специализированных сервисов, деятельность которых основана как раз на таком виде услуг.

Сказано-сделано. Спустя несколько дней после согласования темы для дипломной работы я уже приступил к тому, чтобы найти подходящий сервис. К этому делу, кстати говоря, подключилась и моя девушка. Именно она-то и нашла тот самый сайт ForumStudent.ru, отзыв на который я на данный момент и пишу! В общем, именно здесь, на этом сайте у меня получилось заказать дипломную работу недорого и при этом быть уверенным, что кто-то компетентный будет выполнять мой заказ.

Отдельно хотелось бы отметить и то, что на сайте ForumStudent.ru работают только квалифицированные работники, которые знают свое дело и выполняют работу быстро и с соблюдением обновленных требований ГОСТ.

Помимо обновленного и интуитивно понятного интерфейса выбранного сервиса я бы хотел отметить и еще одну его особенность – это то, что здесь, помимо дипломной работы, можно заказывать и другие виды подобных услуг. Пускай это и не для меня на данный момент, но девушка оценила список возможностей, предоставляемых сайтом. Это написание курсовых, сочинений, контрольных и всего остального, что только может понадобиться студентам учебного учреждения.

Конечно, просто так, без причины, доверять таким сервисам не стоит, но здесь я прочитал отзывы клиентов, пообщался с менеджером проекта и смог быстро оформить свой первый заказ на диплом. Исполнитель нашелся очень быстро, что не может не радовать. А буквально через несколько недель диплом уже был готов. Поэтому единственное, что мне оставалось сделать – это только защитить его и успешно сдать преподавателям. Пускай способ не самый честный, но зато за то время, пока готовился диплом, я смог не только закончит практику и сдать ее, но и немного подзаработать на предстоящую свадьбу, а это уже немало. Поэтому рекомендую всем, кто не сможет написать диплом сам и хочет потратить время на что-то другое, обращаться к данному ресурсу и заказать дипломную.

Сергей Петрович

Преимущества тестов

Для многих студентов тесты являются причиной беспокойства и бессонных ночей. Боязнь сделать плохо на важном экзамене может заставить студентов оставаться в курсе своих заметок из класса. Однако тесты не должны быть источником беспокойства для студентов. С помощью ресурсов, где можно заказать решение тестов онлайн студенты могут лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

 Есть много преимуществ для использования практических тестов, и адекватная подготовка к финальному тесту является большой. С практических тестов, студенты могут почувствовать, какие вопросы им следует ожидать во время тестового периода, и они будут также помочь им понять, что ему нужно улучшить. Однако после того, как они сели с результатами своих практических тестов, они могут лучше понять, какие области являются самыми слабыми. Обладая этими знаниями, они могут затем сосредоточить свои усилия на более продуктивной основе.

 Знание того, какие предметные области являются наиболее трудными для понимания, может помочь студентам чувствовать себя более уверенно в своих учебных способностях. Если студенты заранее знают, что они не очень хорошо справляются с математической частью своего практического теста, но преуспели в науке, они могут сэкономить время и энергию, пропустив подготовку к науке и назначив больше времени математическим уравнениям. Студенты должны чувствовать себя положительно об использовании практических тестов.

 Еще одним преимуществом прохождения практических тестов является знакомство с материалом. Используя эти учебные материалы, студенты могут почувствовать макет и типы вопросов, которые будут иметь экзамены, и не будут так нервничать при ответе на вопросы. Они будут чувствовать себя более уверенными в себе, потому что они будут использоваться для чтения и анализа подобных структур вопросов.

 Синхронизированные экзамены могут быть большой проблемой для студентов, которые не привыкли иметь строгий лимит времени. С помощью тестовых упражнений, студенты могут взять свою работу домой, где они могут распределять время сами для работы над вопросами. Выполнение этих упражнений позволит студентам понять, сколько времени они должны потратить на каждую проблему. Таким образом, они могут приспособиться к срокам и быть готовыми к финалу.

 

Проблема профессионального отбора

Проблема профессионального отбора — одна из важнейших проблем, встающих сейчас перед нашим народным хозяйством. Очень много сделано и делается в этом направлении в области «острых» профессий, там, где от психического склада работающего человека зависит не только его жизнь, не только дорогостоящая техника, но и жизнь сотен людей вокруг. «Острые» профессии — это летчики, машинисты, диспетчеры, операторы. «Острыми» профессиями увлеченно и плодотворно занимаются психологи. Больше всего, пожалуй, повезло пока летчикам. Курсанты летных УЧИЛИЩ страны проходят сейчас психологический отбор.

Я знаю, что ведутся поисковые социологические и психофизиологические исследования шахтерского труда, труда машинистов, трактористов. Пси-• хологи, физиологи, медики, инженеры, юристы, социологи, гигиенисты все чаще объединяют свои усилия. Все реальней помощь, которую оказывают эти творческие содружества.

И все-таки для проведения широкого психологического отбора необходим еще более широкий фронт работ. Нужны десятки специальных лабораторий, нужны сотни квалифицированных психологов, нужна современная исследовательская аппаратура.

Конечно же, это потребует крупных денежных затрат. Но, право же, современный психолог в тесном содружестве с десятками других специалистов сэкономит для государства миллионы рублей: перестанут простаивать промышленные предприятия — из-за психологических сбоев тех, кто работает не на своем месте, сократятся аварии на транспорте, меньше будет не справляющихся с проблемными ситуациями операторов.

И — что, может быть, самое главное — психолог начнет широко помогать молодому человеку в выборе профессии. Психолог избавит вступающего в жизнь от лишних ошибок, бед и разочарований.

 

 

Adsense

Яндекс.Метрика Индекс цитирования