Светское государство. Ответы на вопросы urokiatheisma denga

Захист житлових прав в судовому порядку

1. Визнання права на житло

Необхідність в цьому способі захисту mykolaienko.com.ua виникає в разі, коли наявність у особи певного житлового права ким-небудь заперечується, оскаржується, піддається сумніву або є реальна загроза таких дій. Наприклад, з боку наймача, наймодавця, членів сім'ї наймача, власника житлового приміщення та ін.внаслідок виниклої правової невизначеності особа не може скористатися своїм суб'єктивним житловим правом.

Визнання права на житло в якості способу захисту здійснюється тільки в судовому порядку, так як тільки суд може офіційно підтвердити наявність або відсутність спірного житлового права.

2. Відновлення положення, що існувало до порушення житлового права, і припинення дій, що порушують це право або створюють загрозу його порушення.

Даний спосіб захисту житлових прав застосовується при вчиненні протиправних дій проти володаря житлового права і має на меті усунути наслідки правопорушення або ж саме правопорушення, що носить триваючий характер. Як приклади зазначеного способу захисту житлових прав можна привести наступні:

  • виселення в судовому порядку наймача на вимогу власника житлового приміщення в разі, якщо він після попередження власника житлового приміщення продовжує порушувати права і законні інтереси сусідів, використовувати житлове приміщення не за призначенням або без поважних причин, не проводить необхідний ремонт з метою усунення допущеного ним руйнування житлового приміщення;
  • виселення піднаймача і всесвітів спільно з ним громадян в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення в разі припинення або розірвання договору піднайму і відмови піднаймача звільнити житлове приміщення.

3. Незастосування судом нормативного правового акта державного органу або органу місцевого самоврядування, суперечить житловому кодексу або прийнятим відповідно до нього федеральним законам, іншим нормативним правовим актам, мають велику юридичну силу.

aD